Определитель языков мира по письменностям

Украинский

Велика і багата наша Батьківщина, є в ній великі ріки і озера, є широкі степи, ліси і гори. У нас заводи, на заводах робітники роблять машини. У нас великі колгоспні господарства. Широкі поля колгоспники обробляють тракторами. Урожай збирають комбайнами. У нашій країні йде велика будова. Як називається наша Батьківщина? Наша Батьківщина називається Радянський Союз.

***

Настала холодна зима. Білий сніг покрив поля й луки. Замерзли озера й річки. Сонечко світить, та не гріє. Дерева стоять чорні, чорні. Тільки сосна та ялинка зеленіють. Люди одягли теплий одяг. Діти взяли санчата і спускаються з гори. Всі були раді.

Алфавит

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Єє, Жж, Зз, и, Іі, Її, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, Юю, Яя, ь.

Отличительным признаком служат буквы є, ї, не встречающиеся в других языках с русским письмом, имеется также буква і. В алфавите отсутствуют буквы ё, ы, ъ. Прежде употреб­ля­лись буквы ґ, ё, а также апостроф (’).

Украинский язык — национальный язык украинцев, основного населения Украинской ССР, на нём говорит около 33 млн. человек.

Принадлежит к восточной подгруппе славянской группы индоевропейских языков.