Определитель языков мира по письменностям

Таджикский

Пахтаро тиллои сафед меноманд. Дар воқеъ пахта маҳсули хеле зарурӣ ва қиматбаҳо мебошад. Пахта барои фабрикаҳои сершумори мамлакати мо нах медиҳад. Чигити пахта равған медиҳад. Аз ҷиҳати маҳсулот ва сифат пахтаи мамлакати мо дар дуньё ҷои якӯмро мегирад. Дар мамлакати мо пахта дар Узбекистон, Тоҷикистон, Қазоқистон, Туркманистон бисьёр кошта мешавад. Партия ва ҳукумат ба пахтакорон бисьёр ғамхориҳо мекунанд. Барои осон кардани корҳон пахтакорон ба саҳроҳои колхозӣ машинаҳои бисьёре фиристода мешаванд. Колхозчиён аз молҳои гуногуни саноатӣ таъмин карда мешаванд. Барои фарзандони пахтакорон мактабҳо кушода шудааст. Деҳқонони пахтакор аз давохонаҳо ва муассисаҳои мадании гуногун истифода мебаранд.

Алфавит

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Её, Жж, Зз, Ии, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, ъ, ь, ы, Ээ, Юю, Яя, Ғғ, ӣ, Ққ, Ӯӯ, Ҳҳ, Ҷҷ.

Отличительным признаком служат буквы ӣ, ӯ, не встречающиеся в других языках. В алфа­ви­те имеются также буквы ғ, қ, ҳ, ҷ. Часто употребляются служебные частицы аз, дар.

До 1928 г. использовалось арабское письмо с характерными для персидского языка буква­ми گ ژ چ پ ; с 1928 до 1940 г. — латинское письмо с дополнительными буквами ī, ū, (’).

Таджикский язык — национальный язык таджиков, основного населения Таджикской ССР, на нем говорит около 1,4 млн. человек.

Принадлежит к иранской группе индоевропейских языков.