Определитель языков мира по письменностям

Норвежский

Først mens han kledde av seg om kvelden i den ensomme leiligheten, kom han til å tenke på svigersønnen i Trondhjem. Gjennem kundene hans, fiskerne, måtte det være mulig å få en dunk spekesild. Men den kunne ikke sendes... Så kjørte han passasjeren frem, og med skiltet på “opptatt“ tok han veien dit han hadde kjørt damene. Han kjente huset igjen med en gang. Det var en veldig boligblokk med seks innganger oppgang A, B, C, D, E og F. Den var på fem etasjer og fylte nesten et helt kvartal... Midt i verdensrevolusjonen hadde Jochum tid til overs for parnassia. Slik gikk det til at Werner ikke bare drakk melk, men også lærte navnet på en blomst.

Алфавит

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz, Ææ, Øø, Åå.

В алфавите имеются дополнительные буквы å, æ, ø.

До 1905 г. вместо буквы å употреблялось буквосочетание aa.

Характерны удвоенные согласные и буквосочетания gj, kj. Часто встречаются следу­ю­щие служебные слова: eller, for, før, fra, hvis, med, på, så, som, ved.

Различению норвеж­ско­го языка от сходных с ним датского и шведского языков поможет следу­ю­щее сопо­став­ле­ние отдельных букв, приставок, суффиксов и служебных слов:

в иностранных словах
после 1938 г.
норв. av, bak, gjennem, (i)mot sje-, sj-, s- (перед e, i), ‑sjon;
дат. af, bag, gennem, mod ge-, ch-, c- (перед e, i), ‑tion;
норв. æ, ø, ikke, mellom, og;
швед. ä, ö, icke, mellan, och.

Норвежский язык является государственным языком Норвегии; на нём говорит около 3 млн. человек. Следует иметь в виду, что литературным языком норвежцев до конца XIX в. был датский язык.

Принадлежит к германской группе индоевропейских языков.