Определитель языков мира по письменностям

Лингала

Na ntɔ́ngɔ́ ókangolaka ndáko yɔ́sɔ, kásí sɔ́kɔ́ m’í ebimí míngi tɛ́, jilá kíno esílí bísó kolíya. Sɔ́kɔ́ osú kólí ndáko, bimísá kíti yɔ́sɔ libándá. Malámu kotiya kíti na nkékélé na balásáni, kási kotíka yangó na mabáyá na ndáko mpɔ̂ na bojito.

***

Elingí yɔ̌ kobɔ́ngisa ndáko óyo, ókanga matɔkɔ́ yɔ́sɔ, kási malɛ́mbɛ, na nsima óninganisa yangó malámu na libándá. Mpɔ̂ na litɔkɔ́ monɛ́nɛ, elekímal malámu kokúkisa yangó, mpe kobola yangó na mokɔ́ngɔ́.

***

Nkɔ́mbɔ molai ejalí? Tɛ́ babúkí yangó. Na nsima, okokí Kobɔ́ngisa yangó tɛ́? Nakokí sɔ́kɔ́olobí na ngaí kosála bôngó. Lɛlɔ́ mokɔlɔ na kosúkola eténi na koliya. Sɔ́kɔ́ opupólí mɛ́sa óyo, kebá éte talatálá ékwéa tɛ́.

Алфавит

Aa, Bb, Dd, Ɛɛ, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, ɔ, Pp, Ss, Tt, Uu, Ww, Yy.

Отличительным признаком могут служить буквы, не встречающиеся в других родствен­ных языках: ɔ, ɛ. Имеются буквы с диакри­ти­че­ски­ми знака­ми: ɔ́, ɔ̌, ô, ɛ́, í, ú. В алфавите отсут­ству­ют буквы c, q, r, v, x, z.

Главной областью распространения языка лингала явля­ют­ся районы междуречья Убанги — Конго. Лингала распространён также на значительной территории других районов Северо-Западного Конго и восточных районов Экваториального Союза. Кроме того, он явля­ет­ся языком боль­шин­ства населе­ния крупней­ше­го города Конго Леопольдвиля.

На языке лингала говорит около 750 тыс. человек; на нём изда­ют­ся газеты, выпуска­ет­ся учеб­ная литера­ту­ра, ведут­ся пере­да­чи по радио.

Относится к языкам банту.