Определитель языков мира по письменностям

Сото

Mè se u hlorisang kea se bona. Nka be ke re ke tla leka ka matla ho itlhokomela ho khahlisa uena; nka be ke re ke tla leka ho phema litsietsi tsohle hore ke leke ho u fokoletsa matšoenyeho; empa nka itlhokomela joang har’a batho ba bangata hakale? Ha eba ba mpatla ba ke ke ba mpolaea, ba tla mpoloka. Tšireletso ea ’nete ke e tsoang lipelog tsa bona, se tla ntšireletsa ke lerato leo ba nthatang ka lona. Me tseo tsohle ha se tseo re ka il bonang, hoo rōna re ka ho etsang ke ho tšepa... E, ho tšepa hore botle bo tla hlōla bobe lipelong tsa bona, hore ho loka ho tla feta bokhopo, lerato le fete mōna. Re phela ka tšepo lefatšeng, tšepo ke matla a rōna, ke matšeliso a rona ke se re khothatsang bothateng, boimeng bofe le bofe; tšepo ke eona e re ntšang makaqabetsing. Re tsoela pele hantle litabeng ha feela tšepo ea rōna ea hore re tla tsoella e tebile.

Алфавит

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, è, Ff, Gg, Hh, Ii, Hl hl, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, ō, Pp, Qq, Rr, Ss, š, Tt, Tl tl, Uu, Vv, Ww, Yy.

Имеются буквы с диакритическими знаками: è, ō, š. Часто встре­ча­ют­ся соче­та­ния глас­ных типа ea, eo, ee, oo, oa (иногда стоящие отдельно), и соче­та­ния соглас­ных типа tš, ph, hl, tl. В алфа­ви­те отсут­ству­ют буквы: x, z.

Язык сото, или суто (а также его диалекты), распространён в Южно-Африканском Союзе, Басутоленде, Северной Родезии; на нём говорит около 2 млн человек, выходит ряд перио­ди­че­ских изданий; существует учебная, научная, худо­же­ствен­ная литература.

Относится к языкам банту.