Определитель языков мира по письменностям

Финский

Urhoudella kaupungit vallataan. Kipinästä tuli syttyy. Kyllä mä yskän ymmärrän, vaikken taudin tapoja tiedä. Leivästä syönti aloitetaan. Kyllä tervekin kuolee, sairaskin paranee. Sünä leipä syödään, missä työ tehdään. Itse kiitän itseäni, koskei muut minua kiitä. Oudoista omat tulevat, hyvät veljet vierahista. Sitten kaupat tiedettään, kun markkinoiita palataan. Niinkuin sinä kylvät, niin sinä niität. Kyllä kukoilla virsiä on. Siinä paha, missä mainitaan. Pääsky päivän aloittaa, laulurastas lopettaa. Ketä kerran keksitään, sitä aina arvellaan. Itse arvannen asian, itse tiennen tarpeheni. Harakka ammuttiin — varikseen vaara sattui. Käki tuo suven sanoman, pääsky päivän lämpimän. Puulla puu paikataan. Puhujan suuhun sanat tulevat. Niin työ kuin tehdään.

Алфавит

Aa, Dd, Ee, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Yy, Ää, Öö.

Имеются буквы с диакритическими знаками: ä, ö (раньше употреблялась буква å). Отли­чи­тель­ным признаком служат буквосочетания, которые редко встречаются в других языках: ää, äö, öö. В алфавите отсутствуют буквы b, c, f, q, w, x, z. Часто встречаются двойные гласные и согласные, а также дифтонги.

В прошлом веке финский язык использовал готическое письмо (см. таблицу ‟Виды готи­че­ского пись­ма“), при этом вместо буквы v употреблялась буква w.

На финском языке в Советском Союзе говорит более 170 тыс. человек в Карельской АССР и Ленин­град­ской области.

Принадлежит к финской группе финно-угорских языков.