Определитель языков мира по письменностям

Чешский

Po nočním lovu a úmorné cestě teprv teď jim nastávalo to nejhorší: do krve se hrdlili zvučnou a v divokých rytmech zpívanou španělštinou s překupníky a hokynáři o pár desítek pesos, které jim tihle drobní vykořisťovatelé stůj co stůj chtěli srazit. Dostala při tom svůj díl řada svatých, Krištofem počínaje a svatým Jagem konče, když se s divokou rozhodností rybářů střetla úhoří kluzkost a přitom zrovna brutální bezohlednost překupníků, silných vědomím, ze tihle mokři a nevyspalí chudáci od moře, kteří, se taktak složili na benzin, s rybami domů nazpátek nepojedou.

Алфавит

Aa, Áá, Bb, Cc, Čč, Dd, Ďď (ď, ď), Ee, Éé, Ěě, Ff, Gg, Hh, Ii, Yy, Íí, Ýý, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Ňň, Oo, Óó, Pp, Rr, Řř, Ss, Šš, Tt, Ťť (ť), Uu, Úú, Ůů, Vv, Zz, Žž.

Отличительным признаком служит буква ů, которой нет в других языках, а также буквы ď (ď, ď, Ď), ň, ť (ť, Ť), употребляющиеся ещё только в словацком языке, и ě, ř, употреб­ля­ю­щи­е­ся в лужицких языках. Имеются также и другие буквы с диакритическими знаками: á, č, é, í, ó, š, ú, ý, ž.

В алфавите отсутствуют буквы q, w, x.

Часто встречаются стечения согласных типа: drž, hrdl, krv, prst, prv, strč.

В прошлом веке чешский язык пользовался готическим письмом (см. таблицу „Виды готи­че­ско­го письма“).

Чешский язык является государственным языком Чехословацкой Республики, на нём говорит около 9 млн. человек.

Принадлежит к западной подгруппе славянской группы индоевропейских языков.