Определитель языков мира по письменностям

Словацкий

Domov došli už hodne pozde večer. Otec sa im veľmi zaradoval, keď ich videl. Ale keď iného nehovorili, len čo v tom zámku za celý rok hovoriť smeli, naľakal so toho otec, lebo si myslel, že sú na rozume pošinutí. Ale keď videl hromadu dukátov, ktoré na stôl povysýpali, bol jeho strach ešte väčší, lebo neďaleko jeho chalupy našli ľudia zabitého a orabovaného žida, i zľakol sa otec, že to snáď jeho synovia vykonali... On poslúchol, chytil sa vŕby a rýchlo sa na ňu vyšvihol, tam si sadol medzi konáre, kým ho mlynári na člnku k brehu priviezli.

Алфавит

Aa, Ää, Áá, Bb, Cc, Čč, Dd, Ďď (ď, ď), Ee, Éé, Ff, Gg, Hh, Ch ch, Ii, Íí, Jj, Kk, Ll, Ľľ, Mm, Nn, Ňň, Oo, Óó, Ôô, Pp, Rr, Ŕŕ, Ss, Šš, Tt, Ťť (ť), Uu, Úú, Vv, Yy, Ýý, Zz, Žž.

Отличительным признаком служат буквы с диакритическими знаками: ľ (Ľ), встреча­ю­ща­я­ся ещё только в языке окциденталь, ŕ, встречающаяся еще только в баскском языке, и буквы с диакритическими знаками, встречающиеся еще только в чешском языке: ď (ď, ď, Ď), ň, ť (ť, Ť).

Для различения словацкого языка от сходного с ним чешского и других славянских языков служат буквы ä, ô. Имеются также буквы с диакри­ти­че­ски­ми знака­ми: á, č, é, í, ó, š, ú, ý, ž. В алфа­ви­те отсутствуют буквы q, w, x.

Словацкий язык распространён в Словакии (Чехословацкая Республика), на нём говорит около 3 млн. человек.

Принадлежит к западной подгруппе славянской группы индоевропейских языков.