Определитель языков мира по письменностям

Баскский

Eŕekondoan urteten dabe udabaŕian pitxiak; aresek baiño edeŕagoak, maitea, zure begiak. Maritxu zure gana biltzen naizenian poza nabaitutzen dut nere baŕenian Bartolo niz ere det atsegin artutzen, ur-billa nuanian benazu laguntzen. Maritxu, baldin asmo badezu ezkontzia, lendabiziko nitaz eroitu zaitia. Zure mende jartzen naiz denbora, guziko Bartolorekin gaizki etzera biziko. Gu euskeldunak gara, — utz-utzez euskaldunak, odolex garbi eta — gogoz sendo zinduak. Aitonaren abesak, asabaren jantzak, enuan goraldutzia — dok geure biarknna. Oŕek eŕaiten dute: ezkondu, ezkondu Nik ez dut ezkon-miniz, gezura diote. Aupa mutilak, — Gogoŕ jantza egin. Mai onen gañian — Izteai eragin Bijotz alaya — Beti geuria, Zirkin eta zirkin — Jardun atseden-baga.

Алфавит

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Xx, Yy, Zz.

Имеются дополнительные буквы ç, ñ, ŕ, ś. Часто встречаются буквосочетания ch, kh, ph, th, tz. Характерны окончания ‑ac, ‑ak, ‑en.

Баскский язык распространён в Испании и Южной Франции; на нём говорит около 750 тыс. человек.