Определитель языков мира по письменностям

Венгерский

Az éjszaka szinte sűrű volt a csendtől. Hajnalban nehéz köd szállt a házak fölé, rászállt a tetőkre, s az ereszek néhol csepegni kezdtek. A köd délről kavargott, és úgy látszott, mintha a kapun jönne be az udvarba, és a rét felé távoznék ... Vahur néha kiszaladt az udvarba, de aztán reménytelenül feküdt, vissza a pitvar nyirkos földjére, mert ez még rosszabb volt, mint a sötétség. A pajtában Bába izeg-mozog állófáján.

Алфавит

Aa, Áá, Bb, Cc, Cs cs, Dd, Ee, Éé, Ff, Gg, Gy gy, Hh, Ii, Íí, Jj, Kk, Ll, Ly ly, Mm, Nn, Ny ny, Oo, Óó, Öö, Őő, Pp, Rr, Ss, Sz sz, Tt, Ty ty, Uu, Úú, Üü, Űű, Vv, Zz, Zs zs.

Отличительными признаками служат буквы ő, ű (с диакритическими знаками, встреча­ю­щи­е­ся толь­ко в венгер­ском языке) и наиболее употребительные служебные слова az, ez, meg, még, mögé, ő, ők, őt. Имеются также буквы с диакри­ти­че­ски­ми знаками: á, é, í, ö, ó, ü, ú. В алфа­ви­те отсут­ству­ют буквы q, w, x.

Венгерский (мадьярский) язык является государственным языком Венгерской Народной Респуб­ли­ки; распро­стра­нён также среди венгров, населяющих некоторые районы Румынии, Чехословакии и Югославии; на нём говорит около 12 млн. человек.

Принадлежит к угорской группе финно-угорских языков.