Определитель языков мира по письменностям

Финский

Katsantokannat ovat sovittamattomat. Mutta tämä sanan vaihto on kiintoisa sikäli, etta se antoi taiteilijamestarille aiheen eräiden yleispätevien ajatusten lausumiseen taiteilijan suhteesta kuvattavaansa henkilöön yleensä. Aaltonen kirjoittaa: “Kun Kiven tyyppiä kerta kaikkiaan ei täydellisesti tunneta ja kun kaikki kertomatiedot hänen ulkonäöstään ovat epätäydellisiä ja ristiriitaisia keskenään, ei hänestä nyt eikä vastaisuudessa voida tehdä näköistä muotokuvaa...“

Алфавит

Aa, Dd, Ee, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Yy, Ää, Öö.

Имеются буквы с диакритическими знаками: ä, ö (раньше употреблялась буква å). Отличи­тель­ным признаком служат буквосочетания, которые редко встречаются в других языках: ää, äö, öö. В алфавите отсутствуют буквы b, c, f, q, w, x, z. Часто встречаются двойные гласные и согласные, а также дифтонги.

В прошлом веке финский язык использовал готическое письмо (см. таблицу „Виды готи­че­ско­го письма“), при этом вместо буквы v употреблялась буква w.

Финский язык является государственным языком Финляндии; на нём говорит около 3 млн. человек.

Принадлежит к финской группе финно-угорских языков.