Определитель языков мира по письменностям

Голландский

Van de zwakten in de Woordenlijst-1954 is schrijver dezes zich goed bewust. Zwakten en onvolkomenheden heeft elk werk van mensen, en in het biezonder van mensen die in een veelhoofdige en dus veelzinnige commissie moeten werken aan een taak die algemeen als moeilijk wordt erkend. Zwakten heeft speciaal deze Woordenlijst, die een compromis moest zoeken op het punt van de genera tussen niets meer of minder dan twee verschillende grammatische stelsels; en een compromis tussen door België en ook wel door het nederlandse onderwijs gewenste progressie in de spelling van de z. g. bastaardwoorden enerzijds, en anderzijds het door de nederlandse publieke mening, tot ondubbelzinnige uiting gebracht o. a. bij de behandeling in de Kamers van de Spellingwet-1947, verlangde behoud.

Алфавит

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh‚ Ii, Jj, Kk‚ Ll‚ Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt‚ Uu‚ Vv, Ww, Xx‚ Yy, Zz.

Часто встречаются удвоенные гласные: aa, ee, oo, uu, а также буквосочетания, обозна­ча­ю­щие один звук: eu‚ ie, oe; ij, ui, auw, ouw; oei, eeuw, ieuw. Буквосочетание ij прежде заменялось буквой ÿ. Над гласными изредка встречаются акут (´)‚ гравис (`) и трема (¨). Отличительным признаком могут служить отдельные слова, которые в других языках не употребляются: aar, bij, daar, dat, door, een, het, hij, maar, met, naar, ook, ’s, ’t, toen, tot, uit, voor, zij.

Голландский язык является государственным языком Нидерландов. Близкий к голланд­ско­му фламандский язык распро­стра­нён в Северной Бельгии и наряду с французским языком является государ­ствен­ным языком Бельгии. На голланд­ском и фламанд­ском языках говорит около 13 млн. человек.

Принадлежит к германской группе индоевропейских языков.