Определитель языков мира по письменностям

Фламандский

Het betoog begon met een overzicht van de feiten die zich op de eerste Doornikse conferentie hadden voorgedaan. Daarop volgde een uiteenzetting van de theorie van de koninklijke soevereiniteit, en ten slotte werd het optreden van de beide graven in het licht ervan gelaakt. Alle registers van de welsprekendheid kwamen aan de beurt, van de vleierij over het pleidooi heen naar het dreigement toe. De schuld van al het leed dat op de Vlamingen woog schoof men op de rug van de twee graven.

Алфавит

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz.

Современный литературный фламандский язык мало отличается от голландского языка. Наряду с француз­ским языком он является государственным языком Бельгии. На фламанд­ском языке и его диалектах говорит около 4,5 млн. человек.

Принадлежит к германской группе индоевропейских языков.