Определитель языков мира по письменностям

Уэльский

Nid yw’n debyg y byddem yn ymgymryd â chyflwyno’r gwaith hwn yn ei ddull presennol oni bai i Bwyllgor Eisteddfod Genedlaethol Cymru gynnig gwobr am Eiriadur Cymraeg addas i ysgolion. Yn ei feirniadaeth dywedodd Dr. Stephen J. Williams, pe gallai’r ddau a oedd yn gyd-fuddugol “gytuno i lunio un geiriadur o’r gwaith a wnaethant ar gyfer y gystadleuaeth“ y credai ef y “gallent baratoi gwaith y byddai el gyhoeddi’n gwneud cymwynas fawr iawn, nid yn unig â’r ysgolion, ond â llu o bobl nad yw dyddiau ysgol ond atgof iddynt“. Dymunem ddiolch i Dr. Williams am el awgrym ac am y cumorth gwerthfawr a roddodd inni yn ei nodiadau ar ymyl y dalennau.

Алфавит

Aa, Bb, Cc, Ch ch, Dd, Dd dd, Ee, Ff, Ff ff, Gg, Ng ng, Hh, Ii, Jj, Ll, Ll ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Ph ph, Rr, Rh rh, Ss, Tt, Th th, Uu, Ww, Yy.

Имеются дополнительные буквы á, â, ë, é, ó, ô, ỳ, ŷ, ŵ.

Характерной чертой служит буква w, употребляющаяся для обозначения гласного и часто встре­ча­ю­ща­я­ся в буквосочетаниях cwch, hwn, wrth. В алфавите отсутствуют буквы k, q, v, x, z.

Уэльский (уэйлзский, валлийский, кимрский) язык распространён в Западной Англии; на нём говорит около 900 тыс. человек.

Принадлежит к кельтской группе индоевропейских языков.