Определитель языков мира по письменностям

Маори

He nui pohue toro za raro. Tangia te wai to waha. He kotuku rerenga tahi i te tau. Te waka pukatea, te waka kohekohe. Rangitihi upoko i takaia ki te akatea. Keiwhawhati noa mai te rau o te rata. He toa piki rakau, he kai na te pakiaka. He kaihua ki uta, he toka hapuku ki te moana. Ou mahi e te kawau moa roa. Ko Hine-titama koe, matawai ana te whatu i te tirohanga. Waiho ma te whakama e patu. He kura tangata e kore a rokohanga, he kura whenua ke rokohanga. E koro e ngaro, he takere waka nui. He wahine, he whenua, e ngaro i te tangata. He ua ki te po, he paewai ki te ao. Te mate ki te tamaite he pakaru niao, te mate ia ite mahine he pakaru takere waka.

***

He toa taua, ma te taua; he toa piki pari ma te pari, te toa mahi kai ma te huhu. Te tangata i te whakautu, whakana-konakotia, te tangata i te whakautu kore ko koia kia tatahi.

Алфавит

Aa, Ee, Hh, Ii, Kk, Mm, Nn, Ng ng, Oo, Pp, Rr, Tt, Uu, Ww, Wh wh.

Отсутствуют буквы b, c, d, f, g, j, l, q, s, v, x, y, z. Характерным является наличие диграфа wh. Часто встречаются служебные слова ki, he, te, e, i.

Язык маори распространен на Северном острове Новой Зеландии; на нём говорит около 116 тыс. человек.

Принадлежит к полинезийской группе малайско-полинезийских языков.