Определитель языков мира по письменностям

Самоа

Faatoa mafai ona fai lea mea ina ua faaitiitia le tupemana ua faaalu i galuega atiina’e, ae maua mai sea tupe, pei ona faatū ai se taofi o le Feno Faioloa, i le aumai o tupe mai’ ō poo le nonōina mai tupefaavae mai Samoa lava. O le tasi mea lelei mo le mafaufau i ai, o se manatu-faatu lea a uiga i ni gaoioiga pisinisi tau i’a, o se mea lea e ofo ai ina ua le tagofia i falgā pisinisi i Samoa Sisifo nei. I le isi manatu na faatuina o le Fono Faioloa e uiga i le faaitiitia o oloa faatau mai ’ō pe a gaosia mea i Samoa nei lava, atonu na tatau ona toe faaopoopo se upu a lea Fono e niga i le le i ai o le manatu o le Malo i le faa’ai’ai i inei o tupe mai ’oauā atonu o le pogai tele lea ua taofia ai le faatuina...

Алфавит

Aa, Ee, Ff, Gg, Ii, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv.

В алфавите отсутствуют буквы b, c, d, h, k, q, w, x, y, z. Отличительный признак — обилие гласных. Часто наблюдается удвоение и даже утроение гласных: ii, oo, aa, aaa (например, букво­со­че­та­ния faa, faaa, tii, poo). Характерно употребление служебных слов le, i, o, e. Для передачи долготы над гласными ставится черта (ā, ō, ū).

Язык Самоа распространен на островах Самоа; на нём говорит около 90 тыс. человек.

Принадлежит к полинезийской группе малайско-полинезийских языков.